Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Om Frivillighetsregisteret

Sist oppdatert: 28. desember 2018 .

Frivillighetsregisteret skal gjøre samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige styresmakter bedre og enklere.

Frivillighetsregisteret ble opprettet i 2009 etter initiativ fra de frivillige organisasjonene. Med registrering av informasjon om den frivillige aktiviteten i Norge, blir samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter bedre og enklere.

Registeret skal også sikre systematisk informasjon som kan styrke det rettslige grunnlaget til og kunnskapen om den frivillige aktiviteten og legge til rette for den offentlige politikken overfor frivillig sektor. Dessuten gir data fra frivillig sektor bedre grunnlag for å drive med statistikk og forskning.

Som frivillig virksomhet regnes aktiviteter som ikke bygger på fortjeneste. Slik frivillig virksomhet blir driven av:

  • Ikke-økonomiske (ideelle) foreninger
  • alminnelige stiftelser som ikke deler ut midler, eller som bare gir utdelinger til frivillig virksomhet
  • næringsdrivende stiftelser som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet
  • aksjeselskap som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet

Disse aktivitetene blir ikke regnet som frivillig virksomhet:

  • aktiviteter organisert av det offentlige
  • aktiviteter som er basert på samvirkeprinsipp, og som blir omfatta av samvirkeloven

Foreninger og organisasjoner som er registrerte i Frivillighetsregisteret, kan

  • delta i Grasrotandelen, en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en andel på syv prosent av innsatsbeløpet direkte til en lokal frivillig organisasjon
  • momskompensasjon, det vil si at de kan søke om å få kompensasjon for moms de har betalt ved kjøp av varer og tjenester