Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Vi oppdaterer våre sider for å tilby mer informasjon på engelsk. Du vil derfor kunne finne sider som er under arbeid.

Om Frivillighetsregisteret

Sist oppdatert: 19. november 2020.

Frivillighetsregisteret er et register over organisasjoner som driver frivillig virksomhet.

Det er gratis og valgfritt å registrere seg, men andre kan stille krav til registrering for å få status som frivillig organisasjon, og å kunne ta del i deres goder.

Hovedoppgave

Frivillighetsregisteret skal forbedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Registeret skal sikre systematisk informasjon som kan styrke det rettslige grunnlaget til og kunnskapen om den frivillige aktiviteten, og legge til rette for den offentlige politikken overfor frivillig sektor.

Hva og hvem kan registreres?

Det er bare organisasjoner som driver frivillig virksomhet som kan registreres i Frivillighetsregisteret.

Som frivillig virksomhet regnes aktiviteter som ikke er fortjenestebasert. Dette er aktiviteter som blir drevet av:

 • ikke-økonomiske (ideelle) foreninger
 • alminnelige stiftelser som ikke deler ut midler, eller som utelukkende foretar utdelinger til frivillig virksomhet
 • næringsdrivende stiftelser som utelukkende foretar utdelinger til frivillig virksomhet
 • aksjeselskap som utelukkende foretar utdelinger til frivillig virksomhet

Eksempel på aktiviteter som ikke regnes som frivillig virksomhet:

 • aktiviteter organisert av det offentlige
 • aktiviteter som er basert på samvirkeprinsipper, og som omfattes av samvirkeloven

Hva brukes informasjonen til?

Foreninger og organisasjoner som er registrerte i Frivillighetsregisteret, kan:

 • delta i Grasrotandelen, en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en bestemt andel av innsatsbeløpet direkte til en lokal frivillig organisasjon
 • momskompensasjon, det vil si at de kan søke om å få kompensasjon for moms de har betalt ved kjøp av varer og tjenester

Informasjonen brukes også til statistikk og forskning.

Hvem er brukerne av registeret?

 • Både offentlige og private aktører som ønsker oversikt over virksomheter som driver frivillig aktivitet/ i forbindelse med f.eks. sponsing, tilskudd o.l.
 • Norsk Tipping som forvalter Grasrotandelen
 • Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter MVA-kompensasjonen
 • Alle som ønsker å se hvem som er registrert i Frivillighetsregisteret kan gjøre det. Søk i Frivillighetsregisteret

Historien bak etableringen

Frivillighetsregisteret ble opprettet i 2009 etter initiativ fra de frivillige organisasjonene. Med registrering av informasjon om den frivillige aktiviteten i Norge, skulle samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter forenkles og forbedres. I regjeringens Soria-Moria erklæring står det: «Det er viktig å redusere det administrative arbeidet i frivillige organisasjoner og frigjøre mer tid til aktivitet.»