Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Om organisasjonsnummeret

Sist oppdatert: 5. februar 2021.

Alle som blir registrert i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret får tildelt et organisasjonsnummer.

Organisasjonsnummeret identifiserer juridiske personer m.m. og er nøkkelen til opplysningene som er lagret om dem i Brønnøysundregistrene. Alle som er registrert i Enhetsregisteret skal sørge for at organisasjonsnummer er med på forretningsdokumenter.

Teknisk oppbygging av organisasjonsnummeret

Organisasjonsnummeret består av 9 siffer hvor det siste sifferet er et kontrollsiffer beregnet med standard vekter, modulus 11. Etter dette blir vektene 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3 og 2 regnet fra første siffer.

Modulus 11

Eksempel:

Illustrasjon som viser oppbygging av organisasjonsnummeret

Sifrene i feltet multipliseres med vekttallene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3 osv. regnet fra høyre mot venstre. Produktsummen (i dette tilfellet 138) divideres med 11. Resten etter divisjonen (i dette tilfellet 6) trekkes fra 11 og resultatet blir kontrollsifferet (i dette tilfellet 5).

Hvis divisjonen går opp (rest = 0) blir kontrollsifferet 0. Hvis kontrollsifferet blir 10 (rest = 1) må kontrollsifferet erstattes med minus-tegn (-).

Minus-tegn (-) er ikke lovlig kontrollsiffer for organisasjonsnummer.