Språk
S√łk
Meny

S√łk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Om Enhetsregisteret

Sist oppdatert: 3. juli 2019 .

Enhetsregisteret samordner grunndata om enheter i næringslivet og offentlig sektor som finnes i ulike offentlige registre.

Enhetsregisteret ble opprettet i 1995 og samordner grunndata om n√¶ringsliv og offentlig sektor som finnes i ulike offentlige registre, og som er gjengangere p√• sp√łrreskjema. Istedenfor at hver offentlig etat sender ut hvert sitt skjema til bedriftene, s√łrger Enhetsregisteret for at opplysningene kan hentes fra ett sted. Da Enhetsregisteret ble √•pnet i 1995, var det karakterisert som et av de viktigeste effektiviseringstiltakene i forvaltningen p√• den tiden.

Enhetsregisteret inneholder grunndata om enheter som har registreringsplikt i Aa-registeret som forvaltes av NAV, Merverdiavgiftsregisteret, Foretaksregisteret, Statistisk sentralbyrås Virksomhets- og foretaksregister, Skattedirektoratets register over upersonlige registrerte skatteytere, Stiftelsesregisteret eller Konkursregisteret. Andre kan registrere seg frivillig i Enhetsregisteret.

Det ni-sifrede organisasjonsnummeret identifiserer enhetene og gj√łr det lettere for myndighetene √• samarbeide om utveksling av opplysninger. Andre statlige registre plikter ut fra enhetsregisterloven √• samarbeide med Enhetsregisteret og holde opplysningene i registeret oppdatert, og hele offentlig sektor har plikt til √• bruke organisasjonsnummer og opplysninger i Enhetsregisteret. En samordnet registermelding erstatter de tidligere registreringsskjemaene for flere etater.

Ved at alle etater effektivt kan utveksle informasjon seg imellom, vil skjemaarbeidet bli enklere for n√¶ringsdrivende og andre som driver √łkonomisk virksomhet. Mange foreninger¬†og andre uten registreringsplikt ser nytten av frivillig √• la seg registrere i Enhetsregisteret. Registreringen er gratis.

Alle opplysningene i Enhetsregisteret er offentlige, med unntak av f√łdselsnummer og D-nummer.