EMAS-registrerte områder i Norge

Sist oppdatert: 13. desember 2017 .

EMAS-ordningen er et tilbud til foretak, statlige, fylkeskommunale og kommunale forvaltningsetater som ønsker å markedsføre at de har satt seg programfestede mål for å ivareta miljøet i sin produksjon og tjenesteyting.

Nedenfor finner du en oversikt over de norske virksomhetene som har tilsluttet seg EMAS.

Ved å klikke på registreringsnummer/navn, får du fram flere opplysninger blant annet om foretaksnavn og adresse, organisasjonsnummer, telefon og e-post og kontaktperson:

NO-000015 Mapei AS

Foretakets navn og adresse:
Mapei AS
Vallsetveien 6

N-2120 Sagstua

Organisasjonsnummer:

911 103 079

Telefon/faks/e-post:
+47 62 97 20 00
+47 62 97 20 99
dao.ringoy@mapei.no

Kontaktperson:
Dao Huynh Ringøy

Nace:
20.590

Registreringsdato:
05.11.1996

NO-000096 Horisont Miljøpark IKS

Foretakets navn og adresse:
Horisont Miljøpark IKS
Dalborgmarka 100
N-2827 Hunndalen

Organisasjonsnummer:
966 144 297

Telefon og e-post:
+ 47 61 14 55 80
post@glt-avfall.no

Kontaktperson:
Bjørn E. Berg

Nace:
38.110

Registreringsdato:
23.12.2002

NO-000097 INOVYN Norge AS

Foretakets navn og adresse:
INOVYN Norge AS
Rafnes
N-3966 Stathelle

Organisasjonsnummer:
981 701 046

Telefon/faks/e-post:
+ 47 35 00 60 00
+ 47 35 00 62 98
rafnes@inovyn.com

Kontaktperson:
Erlend Malvik

Nace:
20.130

Registreringsdato:
30.12.2002

NO-000106 Norsk Industriolje AS

Foretaksnavn og adresse:
Norsk Industriolje AS

Østerdalsgaten 1 J
N-0658 Oslo

Organisasjonsnummer:
931 882 708

Telefon/faks/e-post:
+47 22 66 04 00
+47 22 66 04 01
post@relekta.no

Kontaktperson:
Jostein Urnes

Nace:
46.710

Registreringsdato:
12.01.2007

NO-000107 Relekta AS

Foretaksnavn og adresse:
Relekta AS
Østerdalsgaten 1 J
N-0658 Oslo

Organisasjonsnummer:
831 881 372

Telefon/faks/e-post:
+47 22 66 04 00
+47 22 66 04 01
post@relekta.no

Kontaktperson:
Jostein Urnes

Nace:
46.900

Registreringsdato:
12.01.2007

NO-000109 Celsa Armeringsstål AS

Foretaksnavn og adresse:
Celsa Armeringsstål AS
Mo Industripark
N-8626 Mo i Rana

Organisasjonsnummer:
953 591 421

Telefon/faks/e-post:
+047 47 70 33 33
+47 75 13 68 45
perjohan.hogberg@celsanordic.com

Kontaktperson:
Per Johan Høgberg

Nace:
24.101

Registreringsdato:
02.07.2010

NO-000113 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Foretaksnavn og adresse:

Departementenes sikkerhet- og serviceorganisasjon (DSS)
Akersgata 64
0180 Oslo

Organisasjonsnummer:
974 761 424

Telefon/faks/e-post:
+47/22249090
postmottak@dss.dep.no

Kontaktperson:
Marte Kjølberg Thommesen

Nace:
84.110

Registreringsdato:
17.03.2016

 

Emas-registrerte områder underlagt Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon:

ForetaksnavnAdresse
Departementenes sikkerhet- og serviceorganisasjon (DSS) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementetAkersgata 59
0180 Oslo

Departementenes sikkerhet- og serviceorganisasjon (DSS) Kommunal og moderniseringsdepartementet

Akersgata 59
0180 Oslo

Departementenes sikkerhet- og serviceorganisasjon (DSS) Olje- og Energidepartementet

Akersgata 59
0180 Oslo

Departementenes sikkerhet- og serviceorganisasjon (DSS) Samferdselsdepartementet
Akersgata 59
0180 Oslo

Departementenes sikkerhet- og serviceorganisasjon (DSS) FinansdepartementetAkersgata 40
0180 Oslo

Departementenes sikkerhet- og serviceorganisasjon (DSS) Helse- og omsorgsdepartementet

Teatergata 9
0180 Oslo

Departementenes sikkerhet- og serviceorganisasjon (DSS) Landbruks- og matdepartementet

Teatergata 9
0180 Oslo

Departementenes sikkerhet- og serviceorganisasjon (DSS) Nærings- og fiskeridepartementet

Kongens gate 8
0153 Oslo

Departementenes sikkerhet- og serviceorganisasjon (DSS) Klima- og miljødepartementet

Kongens gate 20
0153 Oslo