Søk


Velg språkEMAS-registrerte områder i Norge

Sist oppdatert: 5. november 2021.

Her finner du oversikt over de norske virksomhetene som har tilsluttet seg EMAS.

NO-000015 Mapei AS
NO-000109 Celsa Armeringsstål AS
NO-000113 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)