Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Om EMAS – Eco-Management and Audit Scheme

Sist oppdatert: 12. juni 2019 .

Skal du registrere organisasjonen din i EMAS-registeret, gjør du det hos Brønnøysundregistrene.

EMAS – Eco-Management and Audit Scheme – er en frivillig ordning for miljøregistrering av organisasjoner innenfor EU. Ordningen har eksistert siden 1993. Gjennom EØS-avtalen kan også norske organisasjoner delta i ordningen.

En EMAS-godkjenning betyr at organisasjonen både overholder og går lenger i miljøarbeidet sitt enn det som er lovfestede miljøkrav. For norske organisasjoner som skal konkurrere på det europeiske markedet, kan det være en markedsmessig fordel å stå i EMAS-registeret.

 

Klima- og miljødepartementet er hovedansvarlig for EMAS-ordningen i Norge, med Miljødirektoratet som utøvende organ. Godkjente miljøkontrollører står for kontroll av og tilsyn med miljøarbeidet i organisasjonene. Brønnøysundregistrene er ansvarlig for godkjenning og registrering av organisasjoner som vil være med i ordningen. Brønnøysundregistrene oppdaterer også registeropplysninger overfor EU-registeret.

EMAS er et åpent register der alle har tilgang til opplysninger om en EMAS-registrert organisasjon.