Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Om Ektepaktregisteret

Sist oppdatert: 9. april 2018.

Ektepaktregisteret inneholder avtaler mellom ektefeller som regulerer formuesforhold på andre måter enn det som automatisk følger av lovverket. Ektefeller som for eksempel ønsker særeie, må opprette en ektepakt. For at ektepakten skal få rettsvern overfor eventuelle kreditorer, må den bli tinglyst i Ektepaktregisteret. De samme reglene gjelder for registrerte partnere. Opplysningene fra Ektepaktregisteret er offentlig tilgjengelige.

Ektepaktregisteret inneholder tinglyste ektepakter fra 1928 og fram til i dag.

Hvis du vil ha opplysninger om ektepakter som er tinglyst før 1981, må du oppgi navn og adresse på en av partene.

For ektepakter som er tinglyst etter 1981, blir det stilt krav om at du skal oppgi fødselsnummer.

Du kan bestille kopi ved å ta muntlig eller skriftlig kontakt med Brønnøysundregistrene. Se «Produktinformasjon» for mer informasjon.