Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Om Akvakulturregisteret

Sist oppdatert: 9. april 2018.

Akvakulturregisteret inneholder oversikt over akvakulturtillatelser og vesentlige vedtak knyttet til disse, i tillegg til tinglyste rettigheter på tillatelsene.

Akvakulturregisteret ble opprettet i 2006, og er et realregister. Det betyr at registeret er ordnet etter tillatelsene. Hver enkelt tillatelse utgjør en egen enhet i registeret.
Akvakulturregisteret inneholder en oversikt over akvakulturtillatelser og noen vesentlige forvaltningsvedtak knyttet til disse. I tillegg inneholder registeret en oversikt over overføringer, pantsettelser og andre rettigheter som er tinglyst på tillatelsene.

Registeret inneholder en forvaltningsdel og en tinglysningsdel. Fiskeridirektoratet er ansvarlig for forvaltningsdelen til registeret, medregnet utlevering og registrering av innholdet i akvakulturtillatelsen (hva slags tillatelse, lokalitet, nummer mv.). Brønnøysundregistrene fører inn og er ansvarlig for opplysninger knyttet til tinglysningsdelen. Tinglysning gir rettsvern.
Opplysningene i Akvakulturregisteret er offentlige. Det vil si at alle kan få opplysninger om heftelser og rettigheter som er registrert i Akvakulturregisteret.