Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Historien vår

Sist oppdatert: 10. april 2018 .

I 1980 ble det første registeret, Løsøreregisteret, etablert. Den gangen hadde virksomheten 14 ansatte, var en del av Brønnøy Sorenskriverembete og underlagt Justisdepartementet. Årsaken til etableringen av Løsøreregisteret var lov om pant i løsøre, som ble vedtatt i 1978. Loven bygde på at det skulle finnes et databasert register, til forskjell fra de tidligere manuelle registrene som var spredt på nesten 100 sorenskriverembeter rundt om i landet. Året etter kom Ektepaktregisteret og Regnskapsregisteret.

I 1988 ble Brønnøysundregistrene skilt ut som egen statlig forvaltningsetat. Samme år erstattet Foretaksregisteret de 96 handelsregistrene i landet. Dette ble et landsomfattende register over foretakene i Norge.

Enhetsregisteret ble etablert i 1995, og er et register over juridiske enheter. Etableringen var et viktig skritt i retning av forenkling og samordning. Enhetsregisteret ble selve grunnmuren i oppbyggingen av Brønnøysundregistrene som sentral aktør innenfor elektronisk forvaltning i Norge. Organisasjonsnummer ble innført da enhetsregisterloven ble sett i verk.

Fra 2001 ble Brønnøysundregistrene en etat underlagt Nærings- og handelsdepartementet. Dette medførte at etaten i enda større grad ble et viktig næringspolitisk redskap for forenkling og samordning mellom det offentlige og næringslivet. I 2003 ble Altinn opprettet som en innrapporteringskanal for økonomiske data. I dag er Altinn en plattform, en organisasjon og et samarbeid. Altinn er en viktig drivkraft for digitaliseringen av Norge.

Fra 1990-tallet og frem til i dag har flere register blitt etablert. Nå forvalter og driver Brønnøysundregistrene 17 av landets viktigste registre. I dag samarbeider 560 ansatte om å gjøre det enklere for alle å forholde seg til det offentlige, og etaten er et av regjeringens viktigste utøvende organ i utviklingen av digitale tjenester.

Vil du vite mer om historien vår? Da kan du lese jubileumsboka «Brønnøysundregistran – værsågod!» (PDF) som forteller historien gjennom 25 år.