Samfunnsoppdraget vårt

Sist oppdatert: 8. mars 2017.

Hovudformålet vårt er å vere tillitsskapande som registerførar og datakjelde, og regjeringa sitt viktigaste verktøy for forenkling.

Vi er regjeringa sitt utøvande organ i utvikling av elektroniske tenester, særleg for næringslivet. Vi utfører også utviklings- og forvaltningsoppgåver for andre viktige målgrupper.