Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Samfunnsoppdrag og strategi

Sist oppdatert: 3. desember 2019 .

Samfunnsoppdraget til Brønnøysundregistera er å vere tillitskapande registerførar og datakjelde, og det utøvande organet til regjeringa i utviklinga av elektroniske tenester, særleg for næringslivet.

Visjonen vår er: For tillit og fornying av samfunnet

Å skape tillit og bidra til fornying er viktig for å lukkast med samfunnsoppdraget, men det er også ein del av samfunnsoppdraget. Vi skal levere gode tenester og løysingar som gir grunnlag for tillit mellom partane i samfunnet.

For at alle skal kunne stole på at samspelet mellom privat og offentleg sektor er så enkelt som mogeleg, må vi nytte den mest eigna teknologien. Vi sørger for korrekt ivaretaking av lover og regelverk, som vi samtidig bidrar til å forenkle og fornye.

Fordi privatpersonar, næringslivet og forvaltinga viser oss tillit, kan vi fortsette å skape tillit.

Vår strategi for perioden 2019-2022 (PDF)