Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Om Reservasjonsregisteret

Sist oppdatert: 9. april 2018 .

Reservasjonsregisteret skal gjere det enklare for privatpersonar å reservere seg mot adressert reklame i posten eller mot telefonsal.

Reservasjonsregisteret blei oppretta i 2001. I registeret kan privatpersonar reservere seg mot at deira adresse blir brukt til direkte adressert reklame i posten eller til telefonsa. Ein reservasjon blir registrert i eit sentralt register. Alle som sender ut reklame retta mot privatpersonar som kundar, pliktar å oppdatere listene sine mot Reservasjonsregisteret minst kvar månad.

Ei rekkje selskap og organisasjonar driv i dag med marknadsføring direkte mot private kundar, mellom anna ved bruk av adresselister. Mykje av den adresserte reklamen er send ut på grunnlag av slike lister, og mange kan kome med på slike lister utan at dei sjølve ønskjer det. Dei som ber om det, kan bli sletta frå slike lister, men ein må ta kontakt med kvart enkelt selskap for å få namn og adresse strokne.

Reservasjonsregisteret gjer det enklare

Reservasjonsregisteret gjer dette enklare ved at publikum i staden for å vende seg til kvart enkelt selskap, kan vende seg til ein stad.

Likevel vil mange framleis kunne få reklame for produkt frå forretningskontaktane sine.