Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Om SERES

Sist oppdatert: 9. april 2018 .

SERES er ei løysing for å etablere og forvalte metadata til bruk i informasjonsforvaltning og tenesteproduksjon

SERES (forkorting for SEmantikkRegister for Elektronisk Samhandling) er ei nettbasert løysing der brukarar kan etablere og forvalte sine eigne metadata til bruk i Informasjonsforvaltning og tenesteproduksjon.

SERES erstattar Oppgåveregister-løysinga som så langt har levert metadata til Altinn. SERES skal også erstatte og forbetre funksjonaliteten i Oppgåveregisteret.

I SERES etablerer ein modellar som beskriv informasjon innanfor eit domene. I denne samanhengen er dette ein offentleg aktør, tenesteigar eller eit fagområde.