Språk
S√łk
Meny

S√łk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Om Laus√łyreregisteret

Sist oppdatert: 13. februar 2018 .

Laus√łyreregisteret er eit tinglysingsregister for rettar og pant i laus√łyre. Ein tinglyst rett eller pant, gir rettsvern overfor kreditorar.

Laus√łyreregisteret blei oppretta i 1980, og er eit tinglysingsregister for rettar og pant i laus√łyre. Ei tinglysing medf√łrer at retten, eller pantet, blir registrert som hefte p√• den personen eller det f√łretaket pantekravet rettar seg mot. Tinglysinga gir rettsvern for kreditor sitt krav mot debitor. Laus√łyreregisteret er mest kjent som opplysningskjelde i samband med pantehefte p√• bruktbilar og andre kj√łret√ły.

Ved Laus√łyreregisteret gjennomf√łrer vi rask og p√•liteleg registrering av pant og andre rettar. Det gjer at n√¶ringslivet i Noreg lettare kan sikre seg l√•n til nye investeringar med sikring i eksisterande verdiar enn i dei fleste andre land.

Pant i bil

Er pantegjenstanden ei registrert motorvogn, er heftet knytt til registreringsnummeret. Dei fleste kjenner kanskje Laus√łyreregisteret om opplysningskjelde i samband med pantehefte p√• brukbilar og andre k√łyret√ły. Mange har unng√•tt √• f√• gjeld fr√• seljaren p√• kj√łpet ved √• kontakte Laus√łyreregisteret.

Andre pantegjenstander

I tillegg til motorvogner kan ein tinglyse pant i anleggsmaskinar, varelager, reiskapar og buskapar i landbruket m.m. Leasingavtalar for bilar og factoringavtaler (pant i kundefordringar) er andre d√łme. Lensmennene, byfogdane og kemnarane tinglyser pant ved tvangsforretningar.

Offentlege opplysningar

Tinglysingar er offentlege, det vil seie at kven som helst kan f√• opplysningar om dei hefte og rettar som er registrerte i Laus√łyreregisteret. Saman med opplysningar fr√• F√łretaksregisteret og Rekneskapsregisteret kan ein pantattest fr√• Laus√łyreregisteret gje eit godt bilete av til d√łmes ein potensiell kunde eller samarbeidspartnar.

Kredittopplysningar

Sidan¬†01.03.2008 har¬†utleggstrekk og forretningar om «intet til utlegg» blitt registrerte i Laus√łyreregisteret. Det er oppretta ein felles database for Statens innkrevjingssentral og dei ulike namsmaktene. Informasjonen i databasen blir send elektronisk fr√• namsmaktene til Lau√łyreregisteret og vidare til kredittopplysningsbyr√•a.

I motsetning til tinglyste hefte i Laus√łyreregisteret, vil det bli avgrensa innsyn. Laus√łyreregisteret kan berre gi desse opplysningane til advokatar, finansinstitusjonar, inkassobyr√•, kredittopplysningsbyr√•, offentlege styresmakter og saks√łkte/skyldnaren sj√łlv. Kredittopplysningsbyr√• kan utlevere opplysningane vidare til kundane sine.