Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Om Kommunalt rapporteringsregister

Sist oppdatert: 13. september 2019 .

Kommunalt rapporteringsregister (KOR) gir oversikt over rapporteringspliktene som statlege organ har pålagt kommunar og fylkeskommunar.

KOR er eit verktøy for samordningsfunksjonane i KOSTRA-systemet og eit verkemiddel for samordning og forenkling. Registeret skal vere oppdatert og innehalde ei fullstendig oversikt over og informasjon om kommunesektoren sine rapporteringsplikter.

Brønnøysundregistera driv KOR, på oppdrag frå Kommunalt- og moderniseringsdepartementet, og er ansvarleg for kvaliteten i KOR.