Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Om Gebyrsentralen

Sist oppdatert: 9. april 2018 .

Gebyrsentralen registrerer og fakturerer vedlegg som grunnlag for rekneskapsføring og innkrevjing av gebyr til staten.

Gebyrsentralen blei oppretta i 1983, og har ein annan funksjon enn dei andre registra i Brønnøysund. Den viktigaste oppgåva for Gebyrsentralen er å registrere og fakturere vedlegg som grunnlag for rekneskapsføring og innkrevjing av gebyr til staten. Det dreier seg om gebyr for tvangssal, utleggsforretningar og andre tvangsforretningar som blir utførde av lensmenn og byfogdar. Mengda av saker som er behandla ved Gebyrsentralen, gjev grunnlagsmateriale for statistikk over utviklinga av tvangssal, utleggsforretningar m.m.

Gebyrsentralen registrerer også vedlegg for utbetaling av spesielle utgifter i samband med tvangsforretningar, som til dømes utgifter til kunngjeringar.