ELMER

Sist oppdatert: 1. februar 2019 .

ELMER (Enklare og meir effektiv rapportering) er eit sett retningsliner for offentlege nettskjema.

Retningslinene skal bidra til at offentlege nettskjema til bruk for næringslivet blir utforma på ein einheitleg og brukarvenleg måte. ELMER er forvaltningsstandard for skjema på nett. Ansvaret for forvaltning av ELMER-retningslinene er lagt til Brønnøysundregistera.