SprĂĽk
Søk
Meny

Søk


Velg sprĂĽkBokmĂĽl

Alt innhold er tilgjengelig pĂĽ bokmĂĽl

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg pĂĽ nynorsk

Brukarforum

Sist oppdatert: 13. februar 2018 .

Brukarforum er ein arena hvor representantar fra Brønnøysundregistera og brukarane sine interesseorganisasjonar møtest.

Forumet skal vere til gjensidig nytte for begge partar. Her skal partane bidra med konstruktive innspel og debatt som igjen fører til ein meir brukervennleg og effektiv etat.

Vi held møte tre gongar i üret, med hovudsamling i Brønnøysund i juni, og oppfølgingsmøte i Oslo i oktober og mars.

Oversikt over medlemmer

Deltakarar fra bransjeorganisasjonar, offentleg sektor og institusjonar er med i forumet.

OrganisasjonMedlem BR BrukerforumE-post
AdvokatassistentforeningenMarianne Penthapentha.marianne@gmail.com
AdvokatforeningenVegard Fløtre vf@jus.no
BedriftsforbundetAndreas Strandskogstrandskog@bedriftsforbundet.no
FINFO Finansieringsselskapenes Forening Jan Fredrik Haraldsenjfh@finfo.no
FNO Finans NorgeEvy-Ann Hagenevy.ann.hagen@finansnorge.no
Frivillighet Norge
Stian Slotterøy
stian@frivillighetnorge.no
Frivillighet Norge
Guri Idsø Viken
guri@frivillighetnorge.no
NHO
Halvor Sigurdsen
halvor.sigurdsen@nho.no
Norske kred.byrĂĽers forening
Monica Bergmonica.berg@bisnode.com

Norske kred.byrĂĽers forening
Tore Lia
tore.lia@bisnode.com
Norske kred.byrĂĽers forening
Vemund Hellevik Olsenvemund.olsen@evry.com
Regnskap NorgeKnut Høylie
knut.hoylie@regnskapnorge.no
RevisorforeningenHarald Brandsaas harald.brandsaas@revisorforeningen.no
Skattedirektoratet
Arne Austdal
arne.austdal@skatteetaten.no
Skattedirektoratet
Arne Kristiansen
arne.kristiansen@skatteetaten.no
Skattedirektoratet
Ove Vassbotn
ove.vassbotn@skatteetaten.no
Virke (tidligere HSH)
Jarle Hammerstad
j.hammerstad@virke.no
ØkokrimAnne Dyboanne.dybo@politiet.no
Økonomiforbundet
Rune Martinsen
post@okonomiforbundet.no
Medlemmer i brukarforumet.