Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Årsrapport og brukarundersøkingar

Sist oppdatert: 8. januar 2020 .

Her finn du årsmeldingane og brukarundersøkingane våre.

Brukarundersøkingar

Vi jobbar systematisk med å forbetre oss, og vi måler fortløpande korleis vi lukkast med måla og strategiane våre. Blant anna gjennomfører vi årleg ei brukarundersøking for å få kunnskap om kva brukarane meiner.

Her kan du sjå resultata