Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Om oss

Sist oppdatert: 18. september 2019 .

Vi gjer det enklare for alle å ha med det offentlege å gjere.

Brønnøysundregistera utviklar og driv digitale tenester som effektiviserer, samordnar og forenklar dialogen med det offentlege for privatpersonar og verksemder. Vi driv mange av landet sine viktigaste register og har forvaltningsansvaret for Altinn.