Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Skjemaer i etatens arbeidsområde

Sist oppdatert: 14. februar 2018 .

Ved å trykke på «Skjemaer» i Etatens arbeidsområde kommer du til Skjemaoversikten.

 

 

 

Her har du mulighet til å lage nye skjema, se på eksisterende skjema eller endre på eksisterende skjema som etaten eier. Du kan også se på slettede og underkjente skjema.

 

 

Nytt skjema

Trykk på knappen «Nytt skjema» i siden for Skjemaoversikt. Vindu for Skjemaredigering åpnes og du kan fylle ut informasjon om det nye skjemaet. Skjemaet kan lagres når du har lagt inn navn på skjemaet.

Endre skjema

For å endre skjema trykk på navnet til skjemaet i Skjemaoversikt.

Informasjonssiden for det aktuelle skjemaet åpner seg.
 Her kan du se på, endre eller slette skjemaet.

skjemaoversikt_endre1

Trykk på knappen «Endre skjema» for å endre skjema. Vindu for Skjemaredigering åpnes.

Hvis endring allerede er påbegynt vil status stå som «under arbeid».

skjemaoversikt_endre2

Ved å trykke på «Rediger utkast» kommer du til Skjemaredigering.

Hvis en annen bruker har påbegynt skjemaet vil det være mulig å overta utkastet. Trykk da på «Overta utkast». Vindu for Skjemaredigering åpnes da.

skjemaoversikt_endre3

Se skjema

Trykk på skjemanavnet i Skjemaoversikt. Informasjonssiden for det aktuelle skjemaet åpner seg.

skjemaoversikt_se1

Trykk på feltet «Skjemadetaljer (pdf)». En pdf åpnes med all informasjon om skjemaet.

skjemaoversikt_se2

Se slettede og underkjente skjema

Ved å trykke på «Slettede og underkjente skjema» i Skjemaoversikt får du en oversikt over de skjema som er slettet eller underkjent.

skjemaoversikt_slettede1

For å få mer informasjon om skjemaet trykk, på navnet til skjemaet.

Siden for skjemaets historikk åpnes.

skjemaoversikt_slettede2