Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Kommunalt rapporteringsregister (KOR)

Sist oppdatert: 12. oktober 2017 .

KOR gir oversikt over hva kommuner, kommunale foretak, fylkeskommuner og fylkeskommunale foretak må rapportere til statlige myndigheter.

KOR er et verktøy for samordningsfunksjonene i KOSTRA-systemet.

Alle statlige etater skal melde nye,  endrede eller opphørte rapporteringsplikter. En rapporteringsplikt gjelder ikke før den er publisert i KOR.

Hva kan KOR tilby?

Vi tilbyr statlige etater rådgivning ved å

  • henvise til eksisterende datakilder for å unngå dobbeltrapportering
  • veilede om tiden det tar fra du melder et skjema til oss og det kan iverksettes
  • gi anbefalinger som bidrar til at skjemaer gir best mulig brukeropplevelse
Saksgang ved registrering av rapporteringsplikt
  1. Etaten sender inn skjema til KOR
  2. Saksbehandler gjennomfører formalkontroll av skjemaet, som blir godkjent eller returnert
  3. Når rapporteringsplikten er registrert, kan den bli iverksatt