Nye åpningstider på telefon i sommer

Publisert: 31. mai 2017

Fra 1. juni til 1. september er åpningstiden på vår veiledningstelefon fra klokken 09.00 - 14.00.

Vi mottar mange telefonhenvendelser med spørsmål om saksbehandlingstid. Når vi nå reduserer åpningstid på telefon, betyr dette at vi kan behandle flere saker. Dette medfører kortere saksbehandlingstid, slik at færre får behov for å ringe oss.

På våre nettsider kan du alltid benytte våre tjenester og du finner det meste av den informasjon du har behov for.

Se oppdatert oversikt over våre saksbehandlingstider.