Søk


Velg språk



Skjema for undereiningar – aktivitet på fleire adresser

Sist oppdatert: 25. april 2022.

Dette skjemaet skal du bruke om du driv aktivitet på fleire stader, eller om du driv aktivitet av stort omfang i ulike bransjar på ein stad.