Søk


Velg språkRettleiing til samordna registermelding – forenkla skjema for foreiningar

Sist oppdatert: 23. mai 2022.

1 Foreininga sitt namn
2 Meldinga gjeld
3 Registrering NAV AA-register
4 Adressa til foreininga
5 Postadresse
6 Innsendar/gebyransvarleg
7 Stiftelse av foreining
8 Foreininga sine aktivitetar
9 Kontaktperson, dagleg leiar eller forretningsførar
10 Ønske om målform
11 Foreninga sine vedtekter
12 Styret i foreininga
13 Signatur
14 Prokura
15 Revisor
16 Rekneskapsførar
Felta 17–21 gjeld opplysningar til Frivilligregisteret
17 Kategori
18 Registrering av vedtekter for foreiningar
19 Årsrekneskap i Frivilligsregisteret
20 Grasrotdelen
21 Kontonummer
22 Andre merknader
23 Varslingsadresse
24 Underskrift