Søk


Velg språkRettleiing – forenkla registermelding for enkeltpersonføretak

Sist oppdatert: 25. mars 2022.

1 Namn/føretaksnamn
2 Meldinga gjeld
3 Registrering i andre register
4 Adressa til hovudkontoret
5 Postadresse
6 Gateadressa til undereininga
7 Innsendar/gebyransvarleg
8 Overtaking/overdraging
8a Nyregistrering eller overtaking av undereining
8b. Overdraging eller sletting av undereining
9a Overtaking av undereinig
9b Overdraging av undereining
10 Aktivitet/bransje
11 Innehavar, dagleg leiar, forretningsførar
12 Revisor
13 Reknskapsførar
14 Prokura
15 Andre merknader/opplysningar
16 Ønske om målform
17 Varslingsadresse
18 Underskrifter