Søk


Velg språkKonsernmelding

Sist oppdatert: 1. februar 2022.

Konsernmelding skal berre leverast om verksemda inngår i konsern eller føretaksgruppe.

1. Innsendar
2. Melding for
3. Opplysningar om morselskap
4. Opplysningar om dotterselskap
5. Andre merknader
6. Underskrift
Verksemder utan organisasjonsnummer
Vedlegg