Søk


Velg språkForenkla registermelding enkeltpersonføretak

Sist oppdatert: 20. desember 2021.

Skjema for registrering i Einingsregisteret, Føretaksregisteret, NAV Aa-registeret og Statistisk sentralbyrå sitt Verksemds- og føretaksregister.