Søk


Velg språkRegistrering i EMAS

Sist oppdatert: 25. mars 2022.

Skal du registrere ein organisasjon eller eit område som kjem inn under EMAS-ordninga, må du bruke skjemaet Registrering i EMAS.

Fordelar ved registrering
Kva må organisasjonen gjere for å bli registrert?
Kva krev vi ved registrering?
Kontaktadresser