Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Tilgjengelige kategorier for aktiviteten

Sist oppdatert: 10. januar 2021.

ICNPO-kategoriene ble sist endret 01.01.2009

ICNPO-nr.ICNPO-kategoriEksempler
1Kultur og rekreasjon
1 100Kunst og kulturMusikk, teater og dans, kunst, brukskunst og arkitektur, historie, litteratur og språk, museer, samlinger og bibliotek, tidsskrifter og medier, andre kulturelle og kunstneriske aktiviteter
1 200IdrettAlle typer idrett, sport og trim, også skytterlag, bedriftsidrett og idrett for personer med nedsatt funksjonsevne
1 300Rekreasjon og sosiale foreningerFriluftsliv og speideren, motor og båtforening, dyreeierklubber, pensjonistlag, studentsamfunn, sosiale klubber (Rotary, Lions etc.), andre hobby- og fritidsaktiviteter
2Utdanning og forskningBarne- og ungdomsskoler, videregående skoler, folkehøgskoler, universitet og høgskoler, yrkesrettet/teknisk utdanning, voksenopplæring og videreutdanning, forskning
2 100Grunn- og videregående utdanning
2 200Høgskole og universitet
2 300Annen utdanning
2 400Forskning og utvikling
3HelseSykehus, rehabilitering, pleie- og aldershjem, psykiatriske institusjoner, polikliniske helsetjenester, alternativ medisin, redningsarbeid og ambulansetjenester
3 100Sykehus og rehabilitering
3 200Sykehjem
3 300Psykiatriske institusjoner
3 400Andre helsetjenester
4Sosiale tjenesterFamilierådgivning, krisesentre og -telefoner, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne, tjenester for eldre, selvhjelp, materiell hjelp til trengende, barnevern, tiltak for rusmiddelmisbrukere
4 100Sosiale tjenester
4 200Krisehjelp og støttearbeid
4 300Økonomisk og materiell støtte
5Natur- og miljøvern
5 100Natur- og miljøvernOmrådevern og områdeforvaltning
5 200Dyrevern
6Bolig- og lokalmiljøGrendelag, forsamlingshus, huseierforening
6 100Lokalsamfunnsutvikling
6 200Bolig- og lokalmiljø
6 300Arbeidsopplæring
7Politiske- og interesseorganisasjonerPersoner med nedsatt funksjonsevne og syke, kvinnesak, mållag, avhold, etniske minoriteter, rettighets- og støttearbeid for svake og utsatte grupper (innsatte, fattige m.v.), kampanjer og lobbyvirksomhet, juridisk bistand, forbrukerorganisasjoner, politiske partier
7 100Interesseorganisasjoner
7 200Juridisk rådgivning
7 300Politiske organisasjoner
8Legater og fremme av frivillighet
8 100Pengeutdelende stiftelser
8 200Frivillighetssentraler
9Internasjonale organisasjoner
9 100Internasjonale organisasjonerInternasjonale vennskaps- og utvekslingsprogrammer, internasjonalt nødhjelp- og bistandsarbeid, menneskerettighets- og fredsarbeid
10Tros- og livssynsorganisasjoner
10 100Tros- og livssynsorganisasjonerOrganisasjoner tilknyttet Den norske kirke, misjon, Protestantisk frikirke, andre religioner, livssynsorganisasjoner
11Yrkes-, bransje- og fagforeningerArbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, bransje- og næringssammenslutninger, produsentkooperativer, elev- og studentorganisasjoner
11 100Næringslivs- og
arbeidsgiverorganisasjoner
11 200Yrkessammenslutninger
11 300Arbeidstakerorganisasjoner
12Andre
12 100Andre
13Barne- og ungdomsorganisasjoner
13 100Barne- og ungdomsorganisasjoner
14Mangfold og inkludering
14 100Mangfold og inkludering