Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Vegen til organisasjonsnummer for frivillig aktivitet

3
Send inn skjema

Vegen til organisasjonsnummer for frivillig aktivitet

1
Korleis bli registrert?
2
Stifte foreining
3
Send inn skjema
4
Saka blir behandla
De har fått organisasjonsnummer

Send inn skjema

Fyll ut og signer Samordna registermelding

For å få eit organisasjonsnummer må de registrere foreininga hos oss. Dette gjer de ved å fylle ut skjemaet Samordna registermelding.

Før de begynner, må dykk passe på at de har

  • fødselsnummer på alle personar som de skal registrere med ei rolle, for eksempel kontaktperson eller styreleiar
  • alle nødvendige dokument elektronisk tilgjengeleg, som for eksempel vedtekter, stiftelsesdokument eller protokoll frå årsmøtet

Har foreininga ein rekneskapsførar eller revisor, må han også signere skjemaet elektronisk.