Språk
S√łk
Meny

S√łk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Slik registrerer du endringar for lag eller foreining

Sist oppdatert: 19. februar 2020 .

Dersom du √łnsker √• gjere endringar p√• den informasjonen som er registrert p√• laget eller foreininga di, kan du gjere dette ved √• sende inn Samordna registermelding.

Korleis registrerer eg ny adresse?

Du registrerer ny adresse ved å sende inn Samordna registermelding.

Ny forretningsadresse/bes√łksadresse

Dette er gate- eller bes√łksadressa til foreininga. Normalt er dette ei gateadresse, eller eit stadnamn p√• mindre plassar. Dersom foreininga har eit lokale/klubbhus eller samlingsstad,¬† blir gjerne denne adressa brukt. I tillegg kan ein registrere ei postadresse.

Hugs at vedtektene for foreiningar som er registrerte i F√łretaksregisteret m√• endrast dersom foreininga endrar forretningsadresse til ny kommune.

 

Ny postadresse

Dersom du √łnsker posten send til ei anna adresse, kan du melde dette som postadresse. Dersom det ikkje finst eigen postkasse som er godt merka med namnet til foreininga, kan ein gjerne bruke c/o-adresse. D√• er du sikker p√• at posten kjem fram. I d√łmet under blir brev til foreininga sendt til kontaktpersonen si postkasse.

 

Br√łnn√łysund idrettslag

c/o Kari Nordmann

Utsikten 54

8908 Br√łnn√łysund

 

Korleis registrerer eg nytt styre?

Når foreininga har valt nytt styre, skal dette meldast i Samordna registermelding.

Hugs √• ha etternamnet og f√łdselsnummeret p√• styremedlemmane tilgjengeleg f√łr du begynner.

Du må legge ved

  • Protokoll fr√• √•rsm√łtet som viser kven som er valt til det nye styret

Om foreininga er registrert i F√łretaksregisteret, m√• nyvalde styremedlemmar samtykke til vervet ved √• signere i Samordna registermelding.

 

Korleis registrerer eg signatur?

Du registrerer signatur ved å sende inn Samordna registermelding.

Du må legge ved

  • √•rsm√łteprotokoll
  • vedtekter, eller
  • protokoll fr√• styrem√łte

Det m√• g√• tydeleg fram av dokumentasjonen at signatur er tildelt, og om den er gitt «i fellesskap» eller «kvar¬†for seg».

Korleis registrerer eg prokura?

Du registrerer prokura ved å sende inn Samordna registermelding.

Ingen vedlegg krevst

Korleis kan eg fråtre rolla mi i foreininga?

Alle rolleinnehavarar kan melde eigenfråtreding. Når du fråtrer, gir du avkall på alle rettigheiter og plikter som rolla di har. Du kan gjere dette i Samordna registermelding. Når fråtredinga er registrert, vil både foreininga og du som fråtrer bli varsla om dette.