Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Vedtekter for foreining

Sist oppdatert: 19. februar 2020 .

Vedtektene til eit lag eller ei foreining kan omtalast som lovane og reglane medlemmene har vedteke å følge.

Vedtektene bør innehalde

  • namnet på foreininga
  • kommune
  • formål
  • reglar for foreininga sitt styre og årsmøte
  • reglar for medlemmene sitt forhold til foreininga
  • reglar for endringar av vedtektene
  • informasjon om at foreininga er sjølveigd  (at ingen kan disponere foreininga si formue, har krav på utdeling av overskot eller hefte for gjeld)

Se eksempel på vedtekter for foreining (pdf)