Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Plikt og rett til registrering i Føretaksregisteret

Sist oppdatert: 19. februar 2020 .

Foreiningar som driv næringsverksemd, eller har til formål å drive næringsverksemd, må registrerast i Føretaksregisteret. Dersom foreininga ikkje har plikt til å bli registrert i Føretaksregisteret, har ho heller ikkje moglegheit til det.

Når inntreffer plikta?

Næringsaktiviteten må strekke seg over ein viss periode og omsetninga over ein viss storleik, før foreininga er registreringspliktig.

Registreringsplikta for foreiningar utan næringsverksemd som formål, binæringsdrivande, finn stad når foreininga omset for meir enn 140 000 kroner.

Ved registrering i Føretaksregisteret vil føretaket få ein firmaattest. Det kjem gebyr på registrering i Føretaksregisteret.