SprĂĄk
Søk
Meny

Søk


Velg sprĂĄkBokmĂĄl

Alt innhold er tilgjengelig pĂĄ bokmĂĄl

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg pĂĄ nynorsk

Årsmøteprotokoll for lag og foreiningar

Sist oppdatert: 19. februar 2020 .

Foreininga bør skrive protokoll (referat) frå årsmøte. Årsmøteprotokollen er eit viktig dokument som viser kva saker som er diskuterte og eventuelt vedtekne. I tillegg til at protokollen er viktig for medlemmene, er det også eit viktig dokument i samband med dokumentasjon av opplysingar de melder til oss.

Kva opplysningar bør årsmøteprotokollen innehalde?

Protokoll frå ordinært eller ekstraordinært årsmøte bør innehalde

  • namn pĂĄ laget eller foreininga som har halde møte
  • dato og stad for ĂĄrsmøtet
  • opplysning om kor mange som var til stades, eventuelt kven som deltok
  • val av styre, med fullstendig oversikt over styretsamansettinga etter valet
  • informasjon om sakene som har vore til behandling/vedtak som er gjort

Årsmøteprotokollen skal underskrivast av dei som årsmøtet har er vald til å skrive under.