Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Våre opningstider på telefon

Sist oppdatert: 24. mars 2020 .

Du kan ringe oss på telefonnummer +47 75 00 75 00.

Vi har justerte opningstider under koronasituasjonen

Vår brukarservice held ope kvar arbeidsdag mellom klokka 08:00 – 14:00

Opningstider ved dei ulike fagavdelingane

Einingsregisteret                           09:00 – 12:00
Føretaksregisteret                         09:00 – 12:00
Lausøyreregisteret                        09:00 – 12:00
Konkursregisteret                         09:00 – 12:00

Rekneskapsregisteret har stengt telefontenesta, men du kan sende inn spørsmål i kontaktskjemaet vårt.

Tasteval – så kjem du raskare fram

Når du ringer oss, kan du velje mellom fire tasteval. Du treng ikkje vente til alle talemeldingane er lesne før du trykker deg vidare.

  • Tast 2 om du har spørsmål om næringskodar eller undereiningar
  • Tast 3 om du har spørsmål om brev frå Føretaksregisteret som gjeld aksjeselskap
  • Tast 9 for engelsk

Du kan også sende oss ei melding via kontaktskjemaet vårt eller facebooksiden vår.