Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Betaling av jegeravgift med Vipps fungerer ikkje akkurat no. Vi jobbar med å løyse saka.

Jegerregisteret

Sist oppdatert: 30. juni 2020 .

På Mi jegerside kan du betale jegeravgifta, få tilgang til det digitale jegeravgiftskortet ditt og registrere deg som lisensjeger.

Spørsmål om digital jegerdokumentasjon

Korleis får eg digitalt jegeravgiftskort?

Du loggar inn på Mi jegerside og betaler jegeravgifta. Du kan seinare dokumentere betalt jegeravgift ved å logge inn på Mi jegerside.

Skyteprøve for storviltjegerar må du førebels dokumentere på vitnemål som du får på skytebana eller som du lastar ned frå Miljødirektoratet sine nettsider.

Eg ønsker å ha det digitale jegeravgiftskortet i papirformat, kva gjer eg?

Da kan du laste ned kortet som ein pdf og skrive det ut på Mi jegerside.

Korleis dokumenterer eg at eg har tatt skyteprøven?

Skyteprøve for storviltjegerar må du førebels dokumentere på vitnemål som du får på skytebana eller som du lastar ned frå Miljødirektoratet sine nettsider.

Spørsmål om jegernummer

Korleis får eg tildelt eit jegernummer?

Du vil automatisk få tildelt jegernummer og bli registrert i Jegerregisteret når du har bestått jegerprøven.

Eg har gløymt jegernummeret mitt, kor finn eg dette?

Jegernummeret står på jegeravgiftskortet ditt. Du kan også finne dette ved å logge inn på  Mi jegerside.

Spørsmål om jegeravgift og betaling

Kven må betale jegeravgift?

Alle som skal drive med jakt og fangst i Noreg må betale jegeravgift. Jegeravgifta gjeld for eit heilt jaktår (1. april til 31. mars). Betal jegeravgift i betalingsløysinga vår.

Betalt jegeravgift gir ikkje jaktrett på noko område. Du må også ha løyve frå grunneigar eller rettshavar for å drive lovleg jakt.

Kor mykje kostar det?
Jegeravgift og priar for inneverande jaktår 
Jegeravgift – alt viltkr 442
Jegeravgift – alt vilt unntatt elg, hjort og villreinkr 349
Tilleggsavgift for elg, hjort og villreinkr 93
Tilleggsavgift for manglande fangstrapporteringkr 215
Eg skal på jakt i dag, men har ikkje betalt jegeravgift. Kva gjer eg?

Du må logge inn på Mi jegerside og betale jegeravgifta. Etter at du har betalt, vil det digitale jegeravgiftskortet ditt vere tilgjengeleg på Mi jegerside.

Eg skal ikkje jakte i år. Må eg da betale jegeravgift?

Nei, du må ikkje betale jegeravgifta.

Eg har ikkje betalt jegeravgifta. Blir eg då sletta frå Jegerregisteret?

Nei, du blir ikkje sletta frå Jegerregisteret.

Ønsker du å jakte igjen, må du betale jegeravgifta.  Du treng ikkje gå opp til ny jegerprøve.

Spørsmål om jegeravgiftskort

Eg har gløymd eller mista jegeravgiftskortet. Kva gjer eg?

Du loggar inn på Mi jegerside og der finn du det digitale jegeravgiftskortet ditt.

Eg har nettopp bestått jegerprøven. Når får eg tilsendt jegeravgiftskort?

Du får melding i Altinn om betaling av jegeravgifta. Jegeravgifta betaler du på Mi jegerside.

Har du bestått prøven mellom 1. januar og midten av mars, får du melding i Altinn i siste halvdel av mars. Skal du jakte før 1. april, må du betale jegeravgifta.

Har du ikkje fylt 16 år, vil du få melding i Altinn om betaling av jegeravgift i siste halvdel av mars det året du fyller 16 år.

Spørsmål om fangstrapport

Må eg sende inn fangstrapport sjølv om eg ikkje har vore på jakt?

Ja, om du har betalt jegeravgifta, må du rapportere jakt og fangstutbytte. Fristen for rapportering er 1.mai.

Dette kjem i tillegg til rapportering til grunneigar, fjellstyre eller andre (for eksempel Statskog, eller Finnmarkseigedommen).

Om du ikkje har sendt inn rapport innan 1. mai, må du betale ei tilleggsavgift.

Tilleggsavgifta vil bli lagt til ved betaling av neste års jegeravgift.

Kontakt Jegerregisteret

Oppgje alltid jegernummer eller fødselsdato i tillegg til namn og adresse når du kontaktar Jegerregisteret.

Telefon + 47 75 00 79 99
Åpningstid: 09 – 12

Postadresse:

Jegerregisteret
Postboks 905
8910 Brønnøysund

E-post:

jegerregisteret@brreg.no