Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Gebyrsatsane

Sist oppdatert: 18. februar 2020 .

Forseinkingsgebyret løper i maksimalt 26 veker og utgjer då 60 944 kroner. Rettsgebyret, som nå er på 1 172 kroner, avgjer kor stort forseinkingsgebyret blir.

Utrekninga av forseinkingsgebyret

  • Eit rettsgebyr per veke, dei første 8 vekene.
  • To rettsgebyr per veke, dei neste 10 vekene.
  • Tre rettsgebyr per veke, de siste 8 vekene.

Utrekninga startar frå første dagen etter innsendingsfristen. Påbyrja veke blir rekna som heil veke.

Biletet viser storleiken på forseinkingsesgebyret for kvar månad..

Du kan stoppe forseinkingsgebyret før det har gått 26 veker ved å

  • sende komplett årsrekneskap til Rekneskapsregisteret
  • slette verksemda i Føretaksregisteret eller Einingsregisteret
  • krevje verksemda konkurs til tingretten