Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Slik startar du eit enkeltpersonføretak

3
Saka blir behandla

Saka di blir behandla

Saka er nå komen inn til oss, og vil bli behandla av ein saksbehandlar

Du kan sjå datoen vi har komme til i saksbehandlingskøen vår på sida Når blir saka mi behandla.

Mangelfull innsending

Om det er manglar ved innsendinga, så tar vi kontakt med deg. Vi vil da gi deg informasjon om kva du må gjere for å rette opp manglane eller få vurdert saka på nytt.

Høyrer du ikkje noko frå oss?

Da kan det vere fordi meldinga ikkje er signert av deg eller andre som skal ha påtatt seg eit oppdrag i enkeltpersonføretaket ditt. Etter at du har sendt meldinga, kan du sjå kven som har signert. Her finn du ei rettleiing for korleis du kan sjekke status på saka di.