Språk
S√łk
Meny

S√łk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Enkeltpersonf√łretak

Sist oppdatert: 19. september 2019 .

For at du skal kunne registrere enkeltpersonf√łretaket, er du n√łydd til √• drive med n√¶ringsaktivitet. Dette er aktivitet som er eigna til √• ha eit visst omfang og ei viss lengd.

Ofte stilte sp√łrsm√•l om enkeltpersonf√łretak

Korleis veit eg om eg driv næringsverksemd?

Ved vurdering av om enkeltpersonf√łretaket driv sj√łlvstendig n√¶ringsverksemd, blir det lagd vekt p√•

 • kva aktivitet f√łretaket driv med og omfanget av denne
 • kor mykje tid som g√•r med til √• drive f√łretaket
 • innsats av arbeidskraft
 • kor stor den √łkonomiske omsetninga er

Aktivitetar som blir rekna som reine eingongshendingar eller hobbyverksemd blir ikkje definert som n√¶ringsverksemd, og kan derfor ikkje bli registrert som enkeltpersonf√łretak.

Eksempel på hobbyverksemd

 1. Per jobbar p√• heiltid som l√¶rar og snekrar fuglebur p√• fritida. Desse √łnsker han √• selje p√• den √•rlege julemarknaden i byen for √• dekke utgiftene til fuglebura. Dette blir rekna som hobbyverksemd og er ikkje n√¶ringsverksemd.
 2. Liv driv med hobbyfotografering og tek nokre sm√• oppdrag som av og til gir litt inntekt. Ho har ikkje tenkt √• starte f√łretak, men driv ei hobbyverksemd som ho kan tene litt pengar p√•.

Når blir dette næringsverksemd?

 1. Salet av fuglebura blei ein suksess og Per har f√•tt mange f√łrespurnader b√•de fr√• fjern og n√¶r. Han snekrar heile √•ret og bruker st√łrsteparten av fritida si p√• snekringa av fuglebura. No √łnsker han √• selje p√• fleire julemarknader, og han ser p√• moglegheitene for √• f√• dette som ei ekstra inntektskjelde. Denne aktiviteten √łnsker han √• fortsette med fleire √•r p√• rad og kanskje utvide til andre produkt. Planen p√• lang sikt er √• drive med dette p√• heiltid.
 2. Fordi Liv er ein god fotograf f√•r ho mange f√łrespurnader fr√• b√•de privatpersonar og n√¶ringslivet. Tida som g√•r med til foto og administrering av oppdraga aukar monaleg. Liv ser no moglegheita til √• kunne satse p√• fotografering som hovudinntektskjelda si.
Kostar det noko √• registrere eit enkeltpersonf√łretak?

Om du berre skal registrere enkeltpersonf√łretaket i Einingsregisteret, er dette gratis. Skal du registrere det i F√łretaksregisteret, vil du f√• eit gebyr.¬†Sj√• oversikt over gebyr.

Her finn du informasjon om n√•r eit enkeltpersonf√łretak m√• registrerast i F√łretaksregisteret.

Korleis blir eg registrert i Meirverdiavgiftsregisteret?

Registrering i Meirverdiavgiftsregisteret er ein del av Samordna registermelding. N√•r du har seld varer eller tenester for meir enn 50 000 kroner i l√łpet av ein periode p√• 12 m√•nader, m√• du registrere enkeltpersonf√łretaket i Meirverdiavgiftsregisteret. Dette gjer du via Samordna registermelding.

Skjemaet skal ogs√• brukast ved endring, opph√łyr, nedlegging eller overf√łring av avgiftspliktig n√¶ringsverksemd.

Du finn meir informasjon om Meirverdiavgiftsregisteret hos Skatteetaten.

Eg har flytta. Kva må eg gjere?

Om f√łretaket ditt endrar forretningsadresse eller postadresse m√• du registrere ny adresse ved¬† √• sende inn Samordna registermelding.

Ny forretningsadresse

Forretningsadressa er den same som gjestingsadressa til f√łretaket. Du m√• gi opp norsk adresse, med namn p√• gate eller veg, eventuelt stadnamn.

Ny postadresse

Om du √łnsker posten send til ei anna adresse enn forretningsadressa, kan du melde dette som postadresse.

Kan enkeltpersonf√łretaket endre innehavar?

Eit enkeltpersonf√łretak kan ikkje overdragast fr√• ein innehavar til ein annan. Grunnen til dette er at innehavar er identifisert gjennom f√łretaket sitt, og har fullt personleg ansvar for gjeld og plikter f√łretaket har.

Det er berre ved uskifte eit enkeltpersonf√łretak kan skifte innehavar.

Korleis endrar eg enkeltpersonf√łretaket mitt til eit AS?

Du kan ikkje registrere direkte omdanning fr√• enkeltpersonf√łretak til aksjeselskap. Du m√• derfor

 1.  registrere det nye aksjeselskapet
 2. ¬†slette enkeltpersonf√łretaket

For at omdanninga skal kunne vere skattefri, m√• aksjeselskapet vere stifta og melding om dette sendt til F√łretaksregisteret i l√łpet av tidsrommet mellom 1.januar og utgangen av juni i inntekts√•ret, og det m√• vere gjennomf√łrt skattetrekk og utrekna arbeidsgivaravgift seinast fr√• 1. juli.

Les meir om skattefri omdanning under Starte og drive bedrift i Altinn.

N√•r har eit enkeltpersonf√łretak revisjonsplikt?

Sm√• enkeltpersonf√łretak har normalt ikkje revisjonsplikt. Revisjonsplikt startar f√łrst n√•r omsetninga er p√• meir enn 5 millionar kroner og

 • balansen viser eigedelar p√• over 20 millionar, eller
 • gjennomsnittleg tal p√• tilsette er p√• over 20 √•rsverk

Revisjonsplikta trer i kraft √•ret etter at f√łretaket blir revisjonspliktig.

N√•r opph√łyrer revisjonsplikta?

Om f√łretaket er revisjonspliktig, m√• driftsinntektene vere under grensa to √•r p√• rad f√łr revisjonsplikta opph√łyrer. Revisjonsplikta sluttar da √• gjelde fr√• og med det tredje √•ret.