Sjekk status på din sak

Sist oppdatert: 12. desember 2016.

Meldinger blir stort sett behandlet i samme rekkefølge som de kommer inn, og det er vanskelig å si eksakt når din melding er ferdigbehandlet

Er meldingen min kommet fram? Når blir den behandlet? Vi kan ikke si deg eksakt når meldingen vil være ferdigbehandlet, fordi vi behandler alle meldinger i samme rekkefølge som de kommer inn.

Har du sendt inn meldingen elektronisk via Altinn, vil du få tilbakemelding i «Min meldingsboks» i Altinn så snart meldingen er ferdigbehandlet.

 

Meldinger som er mottatt og ligger til saksbehandling

Ved å følge stegene vist nedenfor kan innsender av meldingen sjekke status ved å gå til Min meldingsboks i Altinn. For å finne meldinga må du representere deg selv som privatperson.

Klikk på meldingen:

Illustrasjon fra Altinn meldingsboks

Klikk på «Status for melding»:

Illustrasjon fra Altinn meldingsboks

Her ser du at meldinga er under saksbehandling:

Illustrasjon fra Altinn meldingsboks