Registrer i Foretaksregisteret innen årsskiftet

Sist oppdatert: 12. oktober 2017 .

Sørg for at du sender inn meldinger om registrering i god tid hvis du ønsker registreringen gjort før årsskiftet.

Melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt av Foretaksregisteret innen 20. oktober.

Gjennomføringsmelding og andre meldinger som  er sendt inn elektronisk til Foretaksregisteret etter 12. desember kan bli vanskelig å få registrert innen utgangen av året.

Du registrerer dine opplysninger i Samordnet registermelding.

Kortere frist for innsending av melding på papir

Er du nødt til å sende inn meldingen på papir, må du være klar over at det her gjelder andre frister.

Melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt av Foretaksregisteret innen 1. oktober.

Gjennomføringsmelding og andre meldinger som  er sendt inn elektronisk til Foretaksregisteret etter 30. november kan bli vanskelig å få registrert innen utgangen av året.