Tvangsoppløsning

Sist oppdatert: 10. april 2018 .

Hvis komplett årsregnskap ikke er sendt til Regnskapsregisteret senest 6 måneder etter innsendingsfristen, kan dette føre til tvangsoppløsning.

Tingretten kan i slike tilfeller tvangsoppløse følgende enheter:

  • Aksjeselskap
  • Allmennaksjeselskap
  • Boligbyggelag
  • Samvirkeforetak
  • Europeiske foretak

Regnskapsregisteret sender ut brev hvor vi etterlyser årsregnskapet og gir dere ny frist med 1 måned for å levere komplett årsregnskap. Hvis dere ikke overholder fristen, kunngjør vi navnene på de innsendingspliktige enhetene som ikke har oppfylt innsendingsplikten. I kunngjøringen får dere ny frist på 4 uker.

Tingretten tvangsoppløser enhetene

Vi informerer de lokale tingrettene om at de skal tvangsoppløse enhetene hvis dere heller ikke overholder fristen i kunngjøringen. Tingretten tvangsoppløser da enhetene uten flere varsler.

 

Vi kan ikke gi lengre frist, og dere må betale forsinkelsesgebyret.

Hvis dere sender inn komplett årsregnskap til oss etter at vi har informert tingretten, vil vi orientere tingretten om dette.

Spørsmål om lengre frister og tilbakelevering av tvangsoppløsningsbo må rettes til tingretten.