Tvangsoppløsning

Sist oppdatert: 28. juni 2016.

Følgende innsendingspliktige enheter kan risikere tvangsoppløsning hvis dere ikke har sendt inn komplett årsregnskap til Regnskapsregisteret senest 6 måneder etter innsendingsfristen:

  • Aksjeselskap
  • Allmennaksjeselskap
  • Boligbyggelag
  • Samvirkeforetak
  • Europeiske foretak

Regnskapsregisteret sender ut brev hvor vi etterlyser årsregnskapet og gir dere ny frist med 1 måned for å levere komplett årsregnskap. Hvis dere ikke overholder fristen, kunngjør vi navnene på de innsendingspliktige enhetene som ikke har oppfylt innsendingsplikten. I kunngjøringen får dere ny frist på 4 uker.

Tingretten tvangsoppløser enhetene

Regnskapsregisteret informerer de lokale tingrettene om at det er grunnlag for å tvangsoppløse enhetene hvis dere heller ikke overholder fristen i kunngjøringen. Tingretten tvangsoppløser enhetene uten flere varsler.

Vi kan ikke gi lengre frist, og forsinkelsesgebyret må betales.

Hvis dere sender inn komplett årsregnskap etter at tingretten er informert, om at det er grunnlag for tvangsoppløsning, vil Regnskapsregisteret orientere tingretten om at dere har rettet opp forholdet.

Spørsmål om lengre frister og tilbakelevering av tvangsoppløsningsbo må rettes til tingretten