Ofte stilte spørsmål om årsregnskap

Sist oppdatert: 21. november 2018 .

Jeg får ikke opp vedtaket i Altinn, hva gjør jeg?

Du må installere siste versjon av Adobe Reader.

Jeg har ikke fått godkjent årsregnskapet, hvordan sender jeg alt inn på nytt?

Du kan bruke funksjonen Lag ny kopi i Altinn. Den finner du for aktuelt skjema som ligger under arkivert, i innboksen.

Endre evt. opplysninger som er feil i skjema, slett/legg til nødvendige filvedlegg og send inn på nytt.

Hvis regnskapet er sendt inn fra fagsystem bør ny innsending gjøres direkte fra årsoppgjørsprogrammet.

Hvem skal skrive under på årsregnskapet og årsberetningen?

I følge loven skal alle styremedlemmer eller deltakere og evt. daglig leder skrive under.

Regnskapsregisteret godkjenner årsregnskapet selv om det ikke er underskrevet fordi signering i Altinn ivaretar underskriftskravet.

Kan jeg slette et allerede innsendt årsregnskap som det er feil i?

Nei, da må du sende inn et nytt årsregnskap.

Jeg kan ikke betale faktura fra Statens innkrevingssentral, hva gjør jeg?

Du kan ta kontakt med Statens innkrevingssentral for å få utsettelse eller nedbetalingsordning.

Jeg er ikke lenger i styret, hva gjør jeg?

Du kan melde at du fratrer en rolle i Samordnet registermelding i Altinn.

 

Hva er noter og hva skal de inneholde?

Noter er utfyllende opplysninger til regnskapet.

I kapittel 7 i regnskapsloven står det hva notene skal inneholde. Du skal minst opplyse om antall ansatte, obligatorisk tjenestepensjon, transaksjoner med nærstående, lån og ytelser til ledende personer og revisorgodtgjørelse. Aksjeselskaper skal i tillegg gi opplysninger om antall aksjer, aksjeeiere og egne aksjer.

Det er ikke mulig å laste opp filvedlegg når jeg skal levere regnskapet, hva kan jeg gjøre?

Du kan bytte til en annen nettleser, for eksempel Google Chrome.