Sende inn årsregnskap for første gang

Sist oppdatert: 23. januar 2018 .

Enheter som er stiftet 30. juni eller tidligere, må utarbeide årsregnskap for dette året og sende til Regnskapsregisteret innen fristen.

Enheter som er stiftet 1. juli eller senere, kan velge å utarbeide årsregnskap for dette året, eller slå det sammen med neste år. Det er ikke nødvendig å varsle Regnskapsregisteret om dette. Årsregnskapet kan maksimalt være for 18 måneder.

Stiftelsesdatoen må ikke forveksles med registreringsdatoen i Foretaksregisteret/Enhetsregisteret.

Du finner stiftelsesdatoen ved å søke i nøkkelopplysninger. Se under Nyttige lenker.