Innsending av årsregnskap for frivillige organisasjoner

Sist oppdatert: 16. august 2016 .

Foreninger som er registrert i Frivillighetsregisteret, som ikke har ordinær regnskapsplikt, men har påtatt seg plikt til å rapportere regnskapsopplysninger til Regnskapsregisteret, skal sende inn årsregnskapet.

Årsregnskapet skal inneholde

  • aktivitetsregnskap
  • balanse
  • noteopplysninger
  • årsberetning

Du sender inn årsregnskapet på eget skjema i Altinn.

Fristen for å sende inn regnskapet er

  • 30. september for årsregnskap med regnskapsår som slutter i perioden 01.07. – 31.12
  • 31. mars for årsregnskap med regnskapsår som slutter i perioden 01.01 – 30.06.

Foreninger som ikke oppfyller innsendingsplikten, vil bli fulgt opp av Frivillighetsregisteret.