Avvikende regnskapsår

Sist oppdatert: 9. mars 2018 .

Når årsregnskap slutter på annen dato enn 31. desember kalles det for avvikende regnskapsår.

Hvem kan benytte avvikende regnskapsår

De som kan benytte avvikende regnskapsår er

  • filialer og datterselskaper av utenlandske foretak, for å ha samme regnskapsår som det utenlandske hovedforetaket
  • enheter som driver sesongmessig virksomhet hvis dette øker årsregnskapets informasjonsverdi

Andre enheter må søke Skattedirektoratet om dispensasjon for å ha avvikende regnskapsår.

For årsregnskap med regnskapsår som avsluttes i perioden 01.01. – 30.06. er siste frist for innsending til Regnskapsregisteret 31.01. påfølgende år.

Avvikende regnskapsår bør meldes skriftlig til Regnskapsregisteret i vårt kontaktskjema.