Innsendingsplikt til Regnskapsregisteret

Sist oppdatert: 23. januar 2018 .

Alle enheter med regnskapsplikt har plikt til å sende årsregnskap til Regnskapsregisteret senest en måned etter det er godkjent.

Hovedregelen er at regnskapsåret følger kalenderåret.

Innsendingsplikten gjelder fra stiftelsesdato, selv om det ikke har vært drift.

Først når dere har sendt inn melding om sletting, og Foretaksregisteret/Enhetsregisteret har registrert sletting av enheten, opphører innsendingsplikten.