Innsendingsplikt til Regnskapsregisteret

Sist oppdatert: 18. januar 2019 .

Alle enheter med regnskapsplikt skal sende årsregnskap til Regnskapsregisteret senest en måned etter det er godkjent.

Hovedregelen er at regnskapsåret følger kalenderåret.

Regnskapsplikten gjelder fra stiftelsesdato, selv om det ikke har vært drift.

Plikten gjelder frem til enheten blir slettet. Avviklingsregnskapet sender du inn etter at enheten er registrert slettet.