Innsendingsplikt for indre selskap

Sist oppdatert: 23. januar 2018 .

For indre selskap gjelder egne regler for innsending av årsregnskap.

Indre selskap kan ikke registrere seg i Enhetsregisteret og har ikke eget organisasjonsnummer. Du kan derfor ikke bruke Altinn til å sende inn årsregnskap.

Indre selskap er regnskapspliktig på grunnlag av organisasjonsform dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

  • har salgsinntekter over 5 mill kr
  • har 5 eller flere årsverk (gjennomsnitt gjennom året)
  • har 6 eller flere deltakere
  • en av deltakerne er en juridisk person med begrenset ansvar (eksempelvis AS, ASA, BA, SA, SF, BBL og BRL)

Indre selskap må sende årsregnskap på firmapost@brreg.no til Regnskapsregisteret. Du må legge ved:

For å få et blankt følgeskriv, må du bruke organisasjonsnummer 999 999 999. Internt ID-nummer som brukes til rapportering til Skatteetaten kan ikke brukes som organisasjonsnummer hos Brønnøysundregistrene.