Søknad om ettergivelse

Sist oppdatert: 30. august 2018 .

Du kan søke om ettergivelse av forsinkelsesgebyret etter at det har stoppet å løpe, men du kan ikke klage på gebyret eller avvise det.

Regnskapsregisteret kan bare ettergi forsinkelsesgebyret hvis du sannsynliggjør at du ikke har overholdt innsendingsplikten på grunn av forhold utenfor din kontroll eller hvis det finnes særlige rimelighetsgrunner for å ettergi gebyret.

Søknaden må være skriftlig og årsakene som dere legger til grunn for søknaden må dokumenteres.

Du skal sende søknaden til:

Regnskapsregisteret
Postboks 900
8910 Brønnøysund

Du kan også sende søknaden til vår e-postadresse eller via vårt kontaktskjema.

Eksempler på forhold som ikke gir grunnlag for ettergivelse er

 • uvitenhet om gjeldende lover og regler
 •  alder
 • sykdom hos en av flere solidaransvarlige
 • når styrevervet er en formalitet
 • manglende mottak av påminning om innsending av årsregnskap
 • liten eller ingen drift
 • at enheten er under avvikling
 • enheten har et veldedig formål, drives på dugnad eller driver ikke næringsvirksomhet
 • misforståelser og andre interne forhold mellom dere og regnskapsfører/revisor
 • dårlig økonomi i enheten
 • størrelsen på forsinkelsesgebyret

Klageadgang

Hvis du får avslag på søknad om ettergivelse av forsinkelsesgebyret, kan du klage på vedtaket til klageinstans hos Statens innkrevingssentral. Klagefristen er 3 uker.

Du sender klagen til:

Regnskapsregisteret
Postboks 900
8910 Brønnøysund

Du kan også sende klagen til vår e-postadresse eller via vårt kontaktskjema.