Gebyrsatsene

Sist oppdatert: 4. januar 2019 .

Forsinkelsesgebyret løper i maksimalt 26 uker og utgjør da 59 800 kroner.
Rettsgebyret, som for tiden er på 1 150 kroner, avgjør hvor stort forsinkelsesgebyret blir.

Beregningen av forsinkelsesgebyret

  • Ett rettsgebyr per uke, de første 8 ukene.
  • To rettsgebyr per uke, de neste 10 ukene.
  • Tre rettsgebyr per uke, de siste 8 ukene.

Beregningen starter fra første dag etter innsendingsfristen.

Påbegynt uke regnes som hel uke.

Bildet viser hvor mye forsinkelsesgebyret kan komme opp i.

Du kan stoppe forsinkelsesgebyret før det har gått 26 uker ved å

  • sende inn komplett årsregnskap til Regnskapsregisteret
  • slette selskapet i Foretaksregisteret/Enhetsregisteret
  • begjære selskapet konkurs til tingretten